We hebben allemaal een unieke bijdrage in de wereld 
Dit eeuwenoude ritme zal je gezondheid, energie en gevoel van vervulling in een stroomversnelling brengen.
Volg je hart en start jou levensbeweging

Bekijk de mini masterclass (15min) en ontvang een unieke jaarplanner met het ritme van de natuur. 
Volg je hart en vindt jouw levensbeweging. 
Met dit ritme kom je in de flow en magie van het leven zoals het bedoeld is.

Wat je gaat leren + ontvangen 

  • Hoe je elke maand afstemt op de stroom van de natuur, waardoor het pad van jou levensbeweging zich moeiteloos ontvouwt.
  • ​De unieke Jaarplanner met het ritme onze natuur incl. uitleg en een zelf aan te passen excel versie.
  • Onze favoriete meditatie/visualisatie om overal contact te maken met jouw bron. En waarmee je een veilige omgeving creëert, zodat je ook met met andere vanuit het hart kan werken.
  • ​Ontvang extra tools die je op koers houden van jou levenbeweging.
  • Waarschuwing : “A mind that is stretched by a new experience can never go back to its old dimensions.” (Oliver Wendell Holmes)
   © 2020 RYP Community Building   Voorwaarden      Privacy
Disclaimer: Op deze pagina vindt u de disclaimer van RYP Community Building. In deze disclaimer geven wij aan onder welk voorbehoud wij de informatie op onze website aan u aanbieden.
Intellectueel eigendom: Het gebruik van de informatie op deze website is gratis. U mag de informatie op deze website zoveel kopiëren, hergebruiken en verspreiden mits RYP Community Building en de link waar de info vandaan komt worden vermeld. In andere gevallen verwijzen wij naar de regelingen van het dwingend recht. Zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van RYP Community Building is het niet toegestaan tekst, fotomateriaal of andere materialen op deze website her te gebruiken. Het intellectueel eigendom berust bij RYP Community Building.
Wabi Sabi | Geen garantie op juistheid : Indien van toepassing:
RYP Community Building streeft naar een zo actueel mogelijke website. Mocht ondanks deze inspanningen de informatie van of de inhoud op deze website onvolledig en of onjuist zijn, dan kunnen wij daarvoor geen aansprakelijkheid aanvaarden.
De informatie en/of producten op deze website worden aangeboden zonder enige vorm van garantie en of aanspraak op juistheid. Wij behouden ons het recht voor om deze materialen te wijzigen, te verwijderen of opnieuw te plaatsen zonder enige voorafgaande mededeling. RYP Community Building aanvaardt geen aansprakelijkheid voor enige informatie staat waarnaar wij via hyperlinks verwijzen.
Wijzigingen: Mocht deze disclaimer wijzigen, dan vindt u de meest recente versie van de disclaimer van RYP Community Building op deze pagina.

RYP Community Building | Pieter Vlamingstraat 5 | 1093 AA Amsterdam | KVK:51886464  

 BTW: NL002178182B38 | Email: team@rypcommunitybuilding.nl
Powered By ClickFunnels.com